» Написи со клучен збор "Толковник на македонскиот јазик"

Зборовите се мои! Расправа за дигитален македонски речник

Објавено на 20 јул 2010, 18:54 од
Зборовите се мои! Расправа за дигитален македонски речник

Македонско-германската фирма Sam97 сака да објави бесплатен дигитален лексикон на македонскиот јазик, кој ќе содржи илјадници зборови и нивно објаснување.